Hybrid

 • Hybrid

  THC

  28%

  70% Indica / 30% Sativa
  $55.00$150.00
 • Hybrid

  THC

  29%

  20% Indica / 80% Sativa
  $55.00$185.00
 • Hybrid

  THC

  28%

  50% Indica / 50% Sativa
  $50.00$160.00
 • Hybrid

  THC

  24%

  40% Indica / 60% Sativa
  $40.00$100.00
 • Hybrid

  THC

  23%

  50% Indica / 50% Sativa
  $40.00$100.00
 • Hybrid

  THC

  30%

  30% Indica / 70% Sativa
  $110.00$195.00
 • Hybrid

  THC

  26%

  50% Indica / 50% Sativa
  $45.00$120.00
 • Hybrid

  THC

  29%

  60% Indica / 40% Sativa
  $65.00$200.00
 • Hybrid

  THC

  31%

  80% Indica / 20% Sativa
  $70.00
 • Hybrid

  THC

  26%

  50% Indica / 50% Sativa
  $50.00$145.00
 • Hybrid

  THC

  29%

  50% Indica / 50% Sativa
  $70.00$210.00
 • Hybrid

  THC

  27%

  80% Indica / 20% Sativa
  $45.00$140.00
Go to Top