Hybrid

 • Hybrid

  THC

  28%

  50% Indica / 50% Sativa
  $85.00$150.00
 • Hybrid

  THC

  23%

  50% Indica / 50% Sativa
  $40.00
 • Hybrid

  THC

  26%

  50% Indica / 50% Sativa
  $45.00$120.00
 • Hybrid

  THC

  29%

  60% Indica / 40% Sativa
  $110.00$200.00
 • Hybrid

  THC

  31%

  80% Indica / 20% Sativa
  $70.00$115.00

 • THC

  33%

  30% Indica / 70% Sativa
  $65.00$215.00
 • Hybrid

  THC

  26%

  50% Indica / 50% Sativa
  $50.00$145.00

 • THC

  21%

  50% Indica / 50% Sativa
  $45.00$70.00
 • Sale!

  THC

  33%

  80% Indica / 20% Sativa
  $55.00$190.00

 • THC

  31%

  75% Indica / 25% Sativa
  $55.00$175.00

 • THC

  21%

  50% Indica / 50% Sativa
  $45.00$70.00
 • Hybrid

  THC

  29%

  50% Indica / 50% Sativa
  $70.00$210.00
Go to Top